Generalforsamling 2020

Referat af generalforsamling i Spaniel Klubben Region Nordsjælland.

Dato og tidspunkt:              21. januar 2020 kl. 19:30

Sted:                                     Skydebanen, Slangerup

Fremmødt var:
Amanda Schultz, Dorthe Schultz-Larsen, Lene Kloch, Nina Lambert-Nielsen, Mads Jepsen, Michael Schultz-Larsen, Michael Hammerich, Julia Schumann, Niels Peter Kloch, Michael Schouboe,

Formand Dorthe Schultz-Larsen bød velkommen.

Valg af dirigent:
Niels Peter Kloch blev valgt som dirigent (uden modkandidat)

Valg af stemmetæller:
Mads Jepsen, Michael Schultz-Larsen blev valgt som stemmetæller (uden modkandidater)

Valg af referent:

Julia Schumann blev valgt som referent (uden modkandidat)

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og gav herefter ordet til formanden:

Formandens beretning v/formand Dorthe Schultz-Larsen:
Formanden takkede for et år med et højt aktivitetsniveau.

Januar:
Start januar blev kurset Brug legen hurtigt udsolgt og var en succes.

Februar + marts:
Vintertræning i regionen for hvalpe, grunddressur, jagttræning både begyndere og øvede. Vintertræningen var i samarbejde med region 3, hvor sidste træning blev afsluttet på Juellund i Haslev, hvor region 3 bød på frokost. I marts blev vi inviteret på nørdeweekend hos Hans Erik fra region 3, hvor vi fik trænet og hygget en masse over 2 dage.

April + maj:
Forårstræning i Slangerup med ca. 40 hunde. Tak til trænerne.

Juni:
Afslutning med Regiondag i Slangerup.
Dressurprøver, Land & Vand, Apporteringsprøve og Skue. Denne gang var der andre racer repræsenteret, der var tilmeldt, Kleine Münsterlænder, Weineraner og Labrador, foruden spaniels.                                                                                                                                                    Vandrepokalerne, både de flotte nye og de gamle blev uddelt. Tilslutningen på alle miniprøver og bamsegrib var stor og mange fik prøvet hvad det vil sige at være til prøve.                                Skuet var flot besøgt og der blev delt rosetter ud til alle klasser samt kåret en Barn og hund vinder og en Junior Handler. Frokosten blev nydt i form af flæskestegssandwich.

August – september/Oktober
Efterårstræning i Slangerup med et meget stort antal hunde.

September:
Vi valgte igen at deltage aktivt på Store Hestedag i Roskilde med en stand for at promovere vores race.

Flere af medlemmerne i regionen samt Spanielfolk både fra Sjælland og Fyn gav en hjælpende hånd over hele weekenden. Der blev lavet en vagtplan, så der hele tiden stod nogen i standen. Der kom mange besøgende som var interesseret i vores klub og vores dejlige racer. Økonomisk var det ikke godt, men vi fik meget positiv respons og planlægger at deltage igen i 2020.
Sidste weekend i september afholdt vi en Thomas Stokke weekend. Trænerne havde to dage, fredag og lørdag med uddannelsesforløb og søndagen var for betalende kursister. Alle pladser på kurset blev hurtigt udsolgt, både med og uden hund. Det var en super lærerig weekend, hvor alle fik noget med hjem. Der arbejdes videre på at arrangere endnu et kursus med Thomas Stokke.

Oktober:

Vi måtte desværre aflyse efterårs prøven.

Vi fik fornyet vores kontrakt med Skydeklubben. Mads Jepsen gav dem et tilbud de ikke kunne sige nej tak til. Det betyder at vi skal holde grusvejen 2 gange årligt og det kan vi gøre billigere end den tidligere leje så vi har sparet lidt penge.

Oktober var også måneden for et Formands skifte, da der skete omrokeringer i Hovedbestyrelsen, berørte det også vores region. Michael Hammerich gik af for at blive Hovedbestyrelses formand og Dorthe Schultz-Larsen blev formand for Region Nordsjælland. Endvidere blev Nina Lambert næstformand og Amanda Schultz kasserer

November/December:

På opfordring fra mange kursister, fandt vi 4 weekenddage hvor vi kunne forsætte træningen af alle hold. Det blev nogle dejlige søndage hvor vejret artede sig.

Bestyrelsen har afholdt 5 bestyrelsesmøder, adskillige træner- og planlægningsmøder samt deltagelse i HB møde i Spanielklubben.

En stor tak til alle som har hjulpet gennem året.

Fremlæggelse af regnskab v/ Amanda Schultz:

Regnskabet viser et lille underskud på 5.317,90kr. som skyldes afholdelse af Thomas Stokke uddannelsen af trænerne i september.

Trods det lille underskud, ser regionens regnskab sundt og fornuftigt ud.

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Indkomne forslag.
Der er ikke kommet forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg var:
Nina Lambert Nielsen (hun overtog M. H. plads i bestyrelsen) – blev genvalgt

Inge Nielsen (træder ud af bestyrelsen og ønsker at stille op til en suppleant. Plads)

Amanda Schultz (bestyrelsen foreslår) – blev valgt

Bestyrelsen konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde.

Valg af suppleanter:
Valgt blev:
Inge Nielsen
Erik Petersen

Michael Schousboe stiller op som suppleant

Valg af revisor:
Torben Petersen (bestyrelsen foreslår) blev valgt.

Eventuelt:

Der spørges om trimmekurser og andre kurser kan gentages?

Vi forsøger at imødekomme alle ønsker, dog skal der være en balance i job, privatliv og det frivillige arbejde, der lægges i klubben. Kurser vil blive slået op, når der er mulighed for det.

Det nævnes, at man skal være meget hurtig til at tilmelde sig, da kurserne hurtigt bliver fyldte.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20:30 og dirigenten takkede for god ro og orden.

Referat Julia Schumann

Dirigent Niels Peter Kloch